Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) поширюється на всю інформацію, яку цей сайт, на якому розміщено текст цієї Політики конфіденційності, може отримати про Користувача, а також на будь-які програми та продукти, розміщені на ньому.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» – уповноважені працівники на управління сайтом, діючи від його імені, які організовують та (або) обробляють персональні дані, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції) виконується з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано визначеної або ідентифікованої фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, у тому числі збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) , вилучення, використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» є обов’язковою вимогою Адміністрації сайту для запобігання їх умисного розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або інших законних підстав.

1.1.5. «Користувач сайту (далі – Користувач)» – особа, яка має доступ до сайту через мережу Інтернет і використовує цей сайт у власних цілях.

1.1.6. «Cookie» — це невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і збережений на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер надсилає на веб-сервер у запиті HTTP кожного разу, коли він намагається відкрити сторінку відповідного сайту. .

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3. Ця Політика конфіденційності стосується лише цього сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальності за сторонні сайти, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на цьому сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем сайту.

 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо свідомого нерозголошення персональних даних, які Користувач надає на різні запити Адміністрації сайту (наприклад, при реєстрації на сайті, оформленні замовлення, підписці на повідомлення тощо). ).

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки згідно з цією Політикою конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті та зазвичай містять наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. місце проживання Користувача та інші дані.

3.3. Адміністрація сайту також вживає заходів для захисту персональних даних, які автоматично передаються під час відвідування сторінок сайту:

 • IP-адреса;
 • інформація з файлів cookie;
 • відомості про браузер (або іншу програму, яка звертається до сайту);
 • час доступу;
 • адреси відвіданих сторінок;
 • реферер (адреса попередньої сторінки) тощо.

3.3.1. Вимкнення файлів cookie може призвести до неможливості доступу до сайту.

3.3.2. Сайт збирає статистику про IP-адреси відвідувачів. Ця інформація використовується для виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю правильності поточних операцій.

3.4. Будь-яка інша особиста інформація, не зазначена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), не підлягає навмисному розголошенню, за винятком випадків, передбачених пп. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 1. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача можуть використовуватися Адміністрацією сайту в наступних цілях:

4.1.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на сайті для оформлення замовлення та (або) укладання Договору.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.

4.1.3. Встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, включаючи відправку повідомлень, запитів щодо використання сайту, надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти наданих Користувачем персональних даних.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача сайту про статус Замовлення.

4.1.8. Обробка та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням сайту.

4.1.10. Надання Користувачеві за його згодою оновлень продуктів, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, інформаційних бюлетенів та іншої інформації від імені сайту або від імені партнерів сайту.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві до сторонніх сайтів або сервісів партнерів цього сайту з метою отримання їх пропозицій, оновлень або послуг.

 

 1. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження часу будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам зв’язку, виключно з метою виконання запитів Користувача, зроблених на сайті за Договором публічної оферти.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим державним органам лише на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язується:

6.1.1. Надавати коректну та правдиву інформацію про особисті дані, необхідні для використання сайту.

6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни цієї інформації.

6.1.3. Вживайте заходів для захисту доступу до ваших конфіденційних даних, що зберігаються на сайті.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язується:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Не розголошувати персональні дані Користувача, за винятком пунктів. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Блокувати персональні дані, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника чи уповноваженого органу з питань захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення неправдивих персональних даних або протиправних. дії.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за умисне розголошення персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Персональних даних Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Став суспільним надбанням до його втрати або розголошення.

7.2.2. Отримано від третьої особи до моменту отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Його було отримано третіми особами шляхом несанкціонованого доступу до файлів сайту.

7.2.4. Було оприлюднено за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе відповідальність за законність, правильність і правдивість наданих Персональних даних відповідно до чинного законодавства.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Перед зверненням до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є подання претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника про результати розгляду претензії.

8.3. Якщо згоди не буде досягнуто, спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Меню